نوشته‌ها

لیفت شقیقه

لیفت شقیقه | قیمت لیفت شقیقه | فیلم لیفت شقیقه | عوارض لیفت شقیقه | آدینا کلینیک

برخی افراد به دلایل ژنتیکی یا با افزایش سن، گوشه چشم افتاده و متمایل به پایینی پیدا می کنند که تاثیر نامطلوبی در زیبایی می گذارد و باعث خسته به نظر رسیدن فرد می شود. لیفت شقیقه و کشیدن نواحی کنار چشم، یکی از روش های پر طرفدار جهت بالا کشیدن چش…