نوشته‌ها

تفاوت پیکرتراشی و لیپوماتیک

تفاوت پیکرتراشی و لیپوماتیک | پیکرتراشی چیست؟ | هزینه پیکرتراشی

پیکرتراشی مجموعه از شیوه های تهاجمی و غیرتهاجمی است که راهی برای دست یافتن به اندام ایده آل است. پیکرتراشی با جراحی و بدون جراحی می تواند انجام شود و انتخاب آن به شما بستگی دارد. این عمل برای حذف چربی ها از بدن صورت می گیرد. حذف چربی ها از بدن با …